Relación de candidatos/as admitidos «provisionales» que acceden a la fase de test psicotécnico (fase 1), plaza de director/a y docente Taller de empleo Vega de Cella

Candidatos admitidos director/a T.E. Vega de Cella

Candidatos admitidos docente T.E. Vega de Cella